Téma

Hlavnou témou tohtoročného SEMfestu je  SOM KTORÝ SOM. Pán Ježiš o sebe viackrát povedal, JA SOM.

Prostredníctvom rôznych tém budeme odhaľovať to, kým  vlastne pán Ježiš a prečo o sebe vyhlasoval také zvláštnosti že: On je dvere, že je cesta, že je chlieb, že je svetlo… Verím, že prostredníctvom týchto tém sa stretneme osobne s tým, ktorý je centrom života.

Program