Registrácia dobrovoľníka

Pri príprave SEMFESTu 2019 a aj počas jeho priebehu potrebujeme ochotných ľudí, ktorí sa rozhodnú pomôcť, aby slúžili nášmu Bohu a druhým ľuďom. Ak máš chuť, silu a počas leta trochu času, príď na SEMFEST 2019 ako dobrovoľník!

 

Dobrovoľníctvo na SEMFESTe:

Dobrovoľníctvo na SEMFESTe trvá od piatku 28. júna 2019 do pondelka 8. júla 2019. Tento čas je rozdelený do niekoľkých etáp práce a spoločného času.

  1. Dobrovoľnícka víkendovka (28.6. – 30.6.2019) je prípravný víkend SEMFEST dobrovoľníkov, slúžiaci na vzájomné spoznávanie sa, zábavu, budovanie vzťahov, študovanie Božieho slova a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
  2. Príprava SEMFESTu (1.7. – 4.7.2019 do obedu) zahŕňa prípravné práce, design areálu, stavanie stanov a pod….
  3. Služba počas SEMFESTu (4.7. od obedu – 7.7.2019 do obedu) dobrovoľníci majú služby podľa rozdelenia do tímov.
  4. Balenie po skončení SEMFESTu (7.7. od obedu – 8.7.2019) balenie stanov, techniky, úprava areálu…

POZOR!!! Je nutné zostať od začiatku až do konca!

 

Ako môžem pomôcť?

Niektoré činnosti, ktoré budú zabezpečovať dobrovoľníci

– Výzdoba areálu

– Príprava a úprava areálu pred festivalom

– Stavba pódií, stanov, altánkov a prístreškov

– Stráženie areálu a techniky

– Označovanie jednotlivých miest v (a) mimo areálu

– Organizácia a usmernenie účastníkov

– Ubytovanie účastníkov

– Registrácia

– Informovanie účastníkov

– Výpomoc v kuchyni

– Podpora pri prevádzke jednotlivých stanov a pódií počas festivalu

– Priebežné upratovanie areálu počas festivalu

 

Skôr než sa zaregistruješ

Chceme, aby služba dobrovoľníkov bola službou „na plný úväzok“, a najmä, aby reprezentovala charakter celého festivalu. Preto je potrebné, aby si predtým, ako sa zaregistruješ, zvážil/-a nasledujúce body:

– Požadovaný vek dobrovoľníka je minimálne 16 rokov (v čase festivalu).

– Ochota slúžiť zo všetkých svojich síl a schopností.

– Zaplatenie poplatku 15 € (zahŕňa poplatok za víkendovku, ako aj stravu pred a počas festivalu).

– Obmedzená účasť na programe (iba v čase Tvojho voľna).

– Ako dobrovoľník budeš mať na SEMFESTe kompletne zabezpečenú stravu a hygienu.

– Počas celej služby na SEMFESTe nesmie dobrovoľník otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholfajčenieužívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok. V prípade, ak trpíš niektorou z uvedených závislostí, vieme Ti pomôcť.

– Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora, svojho vedúceho.

– Organizátor si tiež vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi zaradenie do tímu a následnú náplň jeho práce.

– Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na SEMFESTe bude celých 11 dní a areál opustí až po ukončení prác (v pondelok 9. júla 2018 popoludní).

 

Ako sa zaregistrovať?

Uvedomujeme si, že takýto záväzok je vážny a nie je ľahké ho urobiť. O to viac si však takéto Tvoje rozhodnutie vážime. Registračný formulár pre dobrovoľníka nájdeš po rozkliknutí záložky dobrovoľníci – Registračný formulár dobrovoľníci. Tvoja registrácia sa však stáva platnou až po uhradení registračného poplatku 15 €!!!

Registračný poplatok môžeš uhradiť zaplatením na účet.

Číslo učtu: 82129157/0900 (SLSP a. s. Košice)

IBAN: SK6309000000000082129157

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol uveď: 1021.

Do poznámky pre prijímateľa napíš: dobrovoľník + svoje meno a dátum narodenia. Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

Začiatkom júna 2019 sa s tebou skontaktuje vedúci dobrovoľníkov a poskytne ti ďalšie informácie a spresnenia.

Možnosť prihlásiť sa za dobrovoľníka je do piatka, 31. mája 2019 alebo kým sa nenaplní počet dobrovoľníkov (čo sa nám stáva skoro každý rok).