Registrácia Jednotlivec / rodina

Vstup na SEMFEST so stanovaním
Ak ideš na SEMFEST 2020 ako jednotlivec a chceš počas festival stanovať v areáli, tu sa môžeš predregistrovať a získať výhodnú cenu, ktorej výška záleží na tom, kedy sa predregistruješ a zaplatíš poplatok bankovým prevodom.

  1.  Do 31. marec 2020 10 €
  2. apríl 2020 – 30. jún 2020 15 €

Ak to nestihneš do konca júna, môžeš sa zaregistrovať priamo na mieste festivalu, festival ťa potom bude stáť 20 €.

Rodinné vstupné so stanovaním
Keďže chceme povzbudiť rodiny, aby prišli stráviť dobrý spoločný čas na SEMFEST, uvádzame rodinné vstupné. Táto ponuka platí pre predregistráciu rovnako ako pre registráciu na mieste (ak sa však stihnete registrovať do konca februára, je pre Vás ponuka registrácie jednotlivcov výhodnejšia).

2 dospelí + 2 deti do 18 rokov 48 €
2 dospelí + 3 deti do 18 rokov 60 €
2 dospelí + 4 deti do 18 rokov 72 €

Vstup na SEMFEST bez stanovania
Ak chceš prísť na SEMFEST, ale ubytovanie máš zariadené inak, poplatok je 5 €, registrovať sa môžeš dopredu alebo na mieste. S týmto vstupom môžeš areál festivalu navštíviť každý deň trvania.

Rodinné vstupné bez stanovania
Keďže chceme povzbudiť rodiny, aby prišli stráviť dobrý spoločný čas na SEMFEST, uvádzame rodinné vstupné. Táto ponuka platí pre predregistráciu rovnako ako pre registráciu na mieste.

2 dospelí + 2 deti do 18 rokov 12 €
2 dospelí + 3 deti do 18 rokov 15 €
2 dospelí + 4 deti do 18 rokov 18 €

Špeciálne vstupné
Vstupy zadarmo poskytujeme pre obyvateľov obce Babiná, deti do 10 rokov v sprievode dospelého, držiteľov ZŤP a ZŤP-S preukazov (prosím, túto skutočnosť uveďte v registračnom formulári v časti poznámka).

SPÔSOB ÚHRADY Bankový prevod
Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)
IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021
Pre identifikáciu a priradenie platby je NUTNÉ do poznámky uviesť meno a rok narodenia registrovanej osoby.

SPÔSOB ÚHRADY Na mieste
Záujemcom o miesto v stanovom mestečku odporúčame využiť predregistráciu a platbu prevodom. Upozorňujeme, že registrácia sa stáva platnou po zaplatení poplatku, teda o výške zľavy rozhoduje deň zaplatenia, nie odoslania formuláru. Všetky typy registrácií je možné riešiť aj priamo na mieste festivalu.

Registrovať prostredníctvom webu sa môžeš len do 30. júna 2020. Potom je registrácia možná už len na mieste konania festivalu.