Registrácia skupiny

Na SEMFEST 2019 je možné registrovať tiež celú skupinu mládeže, dorastu či spoločenstva. Chceme Vás týmto povzbudiť k tomu, aby ste si spravili výlet, akciu, kempovanie na festivale a prežili spolu pekné chvíle v spoločenstve. Ak plánujete prísť ako skupina, využite skupinovú registráciu (nie ako jednotlivci).

Podmienkou registrácie ako skupiny účastníkov je počet členov skupiny, teda minimálne 10 plus minimálne jeden vedúci.

Cena skupinovej registrácie sa líši podľa toho, či ste ako mládež alebo dorast registrovaní v našej SEMáckej databáze mládeží a dorastov ako miestne združenie SEM (pre Ministerstvo školstva SR – databáza VIVANT).

člen skupiny mládeže/dorastu registrovanej v SEMe 7 €
člen skupiny mládeže/dorastu nezaregistrovanej v SEMe 10 €

Ak chcete vaše spoločenstvo zaregistrovať do databázy miestnych združení SEM a získaž zľavnené vstupné, kontaktujte nás na behrova@sem.sk.

 

Postup registrácie skupiny

Vyplňte tabuľku (link na stiahnutie nižšie) , do ktorej sa napíše vedúci skupiny ako prvý a jednotliví členovia vašej skupiny s kompletnými údajmi (minimálne 10 členov). Zdôrazňujeme, že je naozaj potrebné kompletné vyplnenie skutočných údajov jednotlivých účastníkov! Vyplnenú tabuľku pošlite emailom na: behrova@sem.sk a počkajte na potvrdenie registrácie od nás. Potvrdenie registrácie bude zaslané na kontaktný e-mail, ktorý bude uvedený pri vedúcom skupiny účastníkov.

Následne, prosím, uhraďte registračný poplatok bankovým prevodom najneskôr do 30.júna 2019 za celú skupinu účastníkov potvrdenú v e-maili.

 

Údaje pre úhradu

Číslo účtu: 82129157/0900 (SLSP)
IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021
Pre identifikáciu a priradenie platby je NUTNÉ do poznámky uviesť názov spoločenstva (napr. mládež Tornaľa) .