Prameň

Hlavnou témou tohtoročného SEMfestu je  p r a m e ň.  Myslíme tým prameň vody, ktorým chce byť Ježiš Kristus v našich životoch. Môžeme ho sledovať aj v príbehu ženy Samaritánky. Je to téma, ktorá navádza na reflexiu života veriacich aj neveriacich. Ak si veriaci a miluješ Ježiša, tak (ne)máš čo riešiť. V Ježišovi máš všetko a On ti všetko dáva – riešiť už nemusíš nič. Na druhej strane ťa práve to, že máš Ježiša, vedie k aktívnemu a zodpovednému životu v rodine, v spoločnosti, v spoločenstve, v boji proti hriechu. Žiješ taký život?

Ak si neveriaci či hľadajúci, príď. Veríme, že práve SEMfest môže byť miestom, kde nájdeš odpovede na mnohé otázky (nielen) viery.

Hlavným rečníkom bude Jiří Kaleta z Českej republiky.

Témy, ktoré si vypočujeme, sú:

  • Každodenná realita
  • Stretnutie s Ježišom
  • Premena
  • Podeľ sa